.

სოციალურ-დემოგრაფიული სტატისტიკა
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2009
1362
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Annotation
 

წინამდებარე ნაშრომში განხილულია თეორიული სტატისტიკის ძირითადი პრინციპები, საერთაშორისო ინსტიტუტების რეკომენდაციებზე დაფუძნებული სოციალურ-ეკონომიკური და დემოგრაფიული ინფორმაციების მოპოვების, სოციალურ-დემოგრაფიული სტატისტიკურ მაჩვენებელთა ფორმირებისა და ანალიზის მეთოდოლოგიურ- პრაქტიკული ასპექტები.

სახელმძღვანელო ორიენტირებულია ეკონომიკის, სოციოლოგისა და ბიზნესის ადმინისტრირების პროფილის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ასათვისებლად, პროფესიონალ პრაქტიკოსების მიერ თეორიულ-მეთოდოლოგიური გააზრება-გამოყენებისთვის ეფექტიანი სამეწარმეო საქმიანობის მისაღწევად.

 

Specifications

 • Date of Publish: March 2, 2018
 • ISBN-13: 978-9941-12-813-4
 • Publisher: უნივერსალი
 • Language: Geo
 • Pages: 423
 • Views: 1362
 • Ratings: 5.0
Recommendations