.

შესავალი MATLAB დაპროგრამებაში
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2009
Издательство: უნივერსალი
2620
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(4 შეფასება)
Аннотация
 

პაკეტი Matlab ქმნის ინტერაქტიულ კომპიუტერულ გარემოს, რომელიც ემსახურება სამეცნიერო ხასიათისა და ტექნიკური მიმართულების პრობლემების და ამოცანების ფართო სპექტრის ამოხსნას. პროგრამა შეიქმნა 70 წლებში ამერიკელი მეცნიერის კლივ მოულერის (Cleve Moler) მიერ და თავდაპირველად ორიენტირებული იყო წრფივ ალგებრულ განტოლებათა სისტემების ამოხსნაზე. ამით არის განპირობებული პაკეტის დასახელება “მატრიცული ლაბორატორია”. დროთა განმავლობაში პროგრამა ფართოვდებოდა როგორც ძირითადი ნაწილის ბირთვის სრულყოფის და გაფარ თოების მიმართულებით, ასევე მრავალი ახალი სპეციალიზებული პაკეტის მიერთე ბის ხარჯზე. ასეთებია: რიცხვითი ალგორითმები, სიმბოლური გამოთვლები, სიგნა ლებისა და გამოსახულებების დამუშავება, საინჟინრო დაპროგრამება ბლოკსქემების ენაზე, მოდელირება, ნეირონული ქსელები, არამკაფიო ლოგიკა, ეკონომიკური ამოცა ნების ამოხსნა და მრავალი სხვა.

Подробности
 

წიგნი წარმოადგენს შესავალს პაკეტ Matlab - ში და შეიცავს საკმარის ინფორმაციას იმისთვის, რომ მკითხველმა დაიწყოს Matlab-ის გამოყენება და მომავალში შეძლოს ცოდნის გაღრმავება ამ მიმართულებით. წიგნი განკუთვნილია უნივერსიტეტების მათემატიკის, ინფორმატიკის და ტექნიკური მიმართულებების სტუდენტებისა და მაგისტრანტებისათვის და სასარგებლო იქნება ყველასთვის, ვისაც სურს დაპროგრამების თანამედროვე ტექნოლოგიების ათვისება.

Характеристики

 • Опубликовано: Сентябрь 18, 2015
 • ISBN-10: 9941127719
 • ISBN-13: 978-9941-12-771-7
 • УДК: (UAK) 004.42 N-674
 • Издательство: უნივერსალი
 • Обложка: რბილი
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 254
 • Просмотры: 2620
 • Оценки: 5.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации