.

საქართველო და ეგვიპტის მამლუქები
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2016
Издательство: თბილისი
332
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Аннотация
 

საქართველო და ეგვიპტის მამლუქები

ნაშრომში მრავალრიცხოვანი ქართული, აღმოსავლური და ევროპული ნარატიული წყაროებისა და დოკუმენტური მასალების, უახლესი დასავლური გამოკვლევების საფუძველზე მონოგრაფიულად არის შესწავლილი საქართველოსა და ეგვიპტის მამლუქთა ურთიერთობები XIII ს-ის 50-იანი წლებიდან XIX ს-ის დამდეგამდე. დიდი ყურადღება ეთმობა ქართველების დაწინაურებას ოსმალთა ეგვიპტის სამხედრო-პოლიტიკურ ასპარეზზე.

წარმოჩენილია ქართველი მამლუქების როლი ამ ქვეყანაში. ნაშრომი სასარგებლო იქნება აღმოსავლეთმცოდნეების, ისტორიკოსებისა და საერთოდ, მკითხველთა ფართო წრისთვის.

 

Характеристики

 • Опубликовано: Июль 24, 2022
 • ISBN-13: 978-9941-0-8928-2
 • Издательство: თბილისი
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 308
 • Просмотры: 332
 • Оценки: 5.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации