.

საქართველო და ეგვიპტის მამლუქები
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2016
331
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Annotation
 

საქართველო და ეგვიპტის მამლუქები

ნაშრომში მრავალრიცხოვანი ქართული, აღმოსავლური და ევროპული ნარატიული წყაროებისა და დოკუმენტური მასალების, უახლესი დასავლური გამოკვლევების საფუძველზე მონოგრაფიულად არის შესწავლილი საქართველოსა და ეგვიპტის მამლუქთა ურთიერთობები XIII ს-ის 50-იანი წლებიდან XIX ს-ის დამდეგამდე. დიდი ყურადღება ეთმობა ქართველების დაწინაურებას ოსმალთა ეგვიპტის სამხედრო-პოლიტიკურ ასპარეზზე.

წარმოჩენილია ქართველი მამლუქების როლი ამ ქვეყანაში. ნაშრომი სასარგებლო იქნება აღმოსავლეთმცოდნეების, ისტორიკოსებისა და საერთოდ, მკითხველთა ფართო წრისთვის.

 

Specifications

 • Date of Publish: July 24, 2022
 • ISBN-13: 978-9941-0-8928-2
 • Publisher: თბილისი
 • Language: Geo
 • Pages: 308
 • Views: 331
 • Ratings: 5.0
Recommendations