.

საერთაშორისო პოლიტიკური ეკონომია
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2006
Издательство: თბილისი
2012
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(1 შეფასება)
Аннотация
 

წიგნში მოცემულია საერთაშორისო ურთიერთობების პოლიტიკური ეკონომიის ძირითადი თეორიები, საფინანსო-სავალუტო და სავაჭრო სისტემები II მსოფლიო ომის შემდეგ (ბრენტონ-ვუდსის კონფერენცია და მომდევნო მოვლენები) და მათი შედარება. გარდა ამისა, ახსნილია საერთაშორისო ინვესტიციების ლოგიკა და თანამედროვე ერთგვაროვანი დამოკიდებულება და ევროპის ინტეგრაცია.ნაშრომში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა საერთაშორისო და სამთავრობათშორისო ორგანიზაციების როლს საერთაშორისო ურთიერთობების პოლიტიკურ ეკონომიაში.

 

Характеристики

Автор(ы) Книг

Рекомендации