.

საერთაშორისო პოლიტიკური ეკონომია
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2006
2011
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(1 შეფასება)
Annotation
 

წიგნში მოცემულია საერთაშორისო ურთიერთობების პოლიტიკური ეკონომიის ძირითადი თეორიები, საფინანსო-სავალუტო და სავაჭრო სისტემები II მსოფლიო ომის შემდეგ (ბრენტონ-ვუდსის კონფერენცია და მომდევნო მოვლენები) და მათი შედარება. გარდა ამისა, ახსნილია საერთაშორისო ინვესტიციების ლოგიკა და თანამედროვე ერთგვაროვანი დამოკიდებულება და ევროპის ინტეგრაცია.ნაშრომში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა საერთაშორისო და სამთავრობათშორისო ორგანიზაციების როლს საერთაშორისო ურთიერთობების პოლიტიკურ ეკონომიაში.

 

Specifications

Book Author(s)

Recommendations