.

რელიგია და მეცნიერება
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2019
Издательство: თბილისი
315
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
4.0
(2 შეფასება)
Аннотация
 

რელიგია და მეცნიერება

წინამდებარე წიგნში მოცემულია ავტორის საკუთარი ორიგინალური პოზიცია რელიგიისა და მეცნიერების ურთიერთმიმართების, ასევე, სამყაროსა და ადამიანის არსის ცნებათა გაგებასთან დაკავშირებით. ავტორი ქმნის მეცნიერებათა ახალ მეთოდოლოგიურ ბაზას და ამ ბაზის საფუძველზე ავლენს რელიგიისა და მეცნიერების ჭეშმარიტ ურთიერთმიმართებას, პედაგოგიკაში ადგილს უძებნის გრძნობა-ემოციებს, ფსიქოლოგიაში ხსნის ადამიანის ფსიქიკის ცნების არსს და, არსებული დეფინიციების მოკლე კრიტიკული ანალიზის შემდეგ, იძლევა მის ორიგინალურ დეფინიციას, რომელიც ლოგიკურად ზუსტია და სრულიად თავი-სუფალია ტავტოლოგიის, ორაზროვნებისა და ბუნდოვნებისგან.

წიგნი, ვიმედოვნებთ, საინტერესო იქნება მკითხველ-თა ფართო წრისათვის.

 

Характеристики

 • Опубликовано: Ноябрь 7, 2022
 • ISBN-13: 978-9941-26-305-7
 • Издательство: თბილისი
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 88
 • Просмотры: 315
 • Оценки: 4.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации