.

რელიგია და მეცნიერება
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2019
Genre: Religion, Science
323
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
4.0
(2 შეფასება)
Annotation
 

რელიგია და მეცნიერება

წინამდებარე წიგნში მოცემულია ავტორის საკუთარი ორიგინალური პოზიცია რელიგიისა და მეცნიერების ურთიერთმიმართების, ასევე, სამყაროსა და ადამიანის არსის ცნებათა გაგებასთან დაკავშირებით. ავტორი ქმნის მეცნიერებათა ახალ მეთოდოლოგიურ ბაზას და ამ ბაზის საფუძველზე ავლენს რელიგიისა და მეცნიერების ჭეშმარიტ ურთიერთმიმართებას, პედაგოგიკაში ადგილს უძებნის გრძნობა-ემოციებს, ფსიქოლოგიაში ხსნის ადამიანის ფსიქიკის ცნების არსს და, არსებული დეფინიციების მოკლე კრიტიკული ანალიზის შემდეგ, იძლევა მის ორიგინალურ დეფინიციას, რომელიც ლოგიკურად ზუსტია და სრულიად თავი-სუფალია ტავტოლოგიის, ორაზროვნებისა და ბუნდოვნებისგან.

წიგნი, ვიმედოვნებთ, საინტერესო იქნება მკითხველ-თა ფართო წრისათვის.

 

Specifications

 • Date of Publish: November 7, 2022
 • ISBN-13: 978-9941-26-305-7
 • Publisher: თბილისი
 • Language: Geo
 • Pages: 88
 • Views: 323
 • Ratings: 4.0
Recommendations