.

ქიმია და პერსონალური კომპიუტერი
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2005
777
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(1 შეფასება)
Аннотация
 

ქიმია და პერსონალური კომპიუტერი

პერსონალური კომპიუტერები სულ უფრო მეტ გამოყენებას პოულობენ მეცნიერებისა და ტექნიკის ყველა დარგში. გამონაკლისი არც ქიმია და ქიმიური ტექნოლოგიაა. სხვადასხვა მძლავრი კომპანიებისა და ცალკეული სამეცნიერო ჯგუფების მიერ შექმნილია რამდენიმე ასეული ქიმიური პროგრამა პერსონალური კომპიუტერებისასვის, რომლებიც საიუალებას იძლევიან უსწრაფესად გადაიჭრას ნებისმიერი სირსულის ქიმიური და ქიმიურ-ტექნოლოგიური ამოცანები. ამ პროგრამების გამოყენება მომხმარებლისაგან გარკვეულ ცოდნას მოისხოვს.

სახელმძღვანელო, რომელიც განკუსვნილია უნივერსიტეტების ქიმიური და ქიმიურ-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტებისასვის, ვფიქრობთ, კარგ მეგზურობას გაუწევს მათ ქიმიური პროგრამების მრავალფეროვან ლაბირინთებში გზის გასაკვლევად. სახელმძღვანელო, სტუდენტების გარდა, დაეხმარება ქიმიის დარგში მომუშავე სხვა მომხმარებელსაც.

 

Характеристики

Рекомендации