.

ქართველური სახელები
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2012
Издательство: მერიდიანი
2148
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(4 შეფასება)
Аннотация
 

     ნაშრომი წარმოადგენს ქართველური ენობრივი ერთეულების - ქართულის, მეგრულის, ლაზურის, სვანურის სახელთა (არსებითი, ზედსართავი, რიცხვითი, ნაცვალსახელი) პრაქტიკუმის შედგენის პირველ ცდას. მასალა დალაგებულია პრინციპით - მოკლე თეორიული განმარტებანი, თითოეული გრამატიკული კატეგორიის შესაბამისი მასალა, ლექსიკა და სიტყვა-ფორმათა ახსნა, სავარჯიშოები, ტექსტები;
     წიგნი განკუთვნილია დამხმარე სახელმძღვანელოდ ქართული უმაღლესი სასწავლებლების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართველური ენათმეცნიერების მიმართულების ბაკალავრებისა და მაგისტრანტებისათვის.

 

Характеристики

 • Опубликовано: Декабрь 11, 2015
 • ISBN-13: 978-9941-10-550-0
 • УДК: 811.353\\\'373.2 ნ-383
 • Издательство: მერიდიანი
 • Обложка: რბილი
 • Формат: 15x20
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 269
 • Просмотры: 2148
 • Оценки: 5.0
Рекомендации