.

ქართველური სახელები
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2012
2178
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(4 შეფასება)
Annotation
 

     ნაშრომი წარმოადგენს ქართველური ენობრივი ერთეულების - ქართულის, მეგრულის, ლაზურის, სვანურის სახელთა (არსებითი, ზედსართავი, რიცხვითი, ნაცვალსახელი) პრაქტიკუმის შედგენის პირველ ცდას. მასალა დალაგებულია პრინციპით - მოკლე თეორიული განმარტებანი, თითოეული გრამატიკული კატეგორიის შესაბამისი მასალა, ლექსიკა და სიტყვა-ფორმათა ახსნა, სავარჯიშოები, ტექსტები;
     წიგნი განკუთვნილია დამხმარე სახელმძღვანელოდ ქართული უმაღლესი სასწავლებლების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართველური ენათმეცნიერების მიმართულების ბაკალავრებისა და მაგისტრანტებისათვის.

 

Specifications

 • Date of Publish: December 11, 2015
 • ISBN-13: 978-9941-10-550-0
 • UDC: 811.353\\\'373.2 ნ-383
 • Publisher: მერიდიანი
 • Cover: რბილი
 • Format: 15x20
 • Language: Geo
 • Pages: 269
 • Views: 2178
 • Ratings: 5.0
Recommendations