.

ქართული ენისა და ლიტერატურის დაწყებითი კურსის სწავლების მეთოდიკა და ტექნოლოგია
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2014
Издательство: მერიდიანი
1721
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Аннотация
 

წინამდებარე მონოგრაფია ფაქტობრივად წარმოადგენს დამხმარე სახელმძღვანელოს, განკუთვნილს განათლების (პედაგოგიური) ფაკულტეტის სპეციალობის სტუდენტებისათვის. მასში თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად, მასწავლებლის პროფესიული და დაწყებითი კლასების ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლების პროგრამული სტანდარტების მიხედვით დამუშავებულია და გაანალიზებული დაწყებით კლასებში ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლების თანამედროვე მეთოდები და ტექნოლოგიები. წიგნი ძირითადად გათვალისწინებულია დაწყებითი სკოლის მასწავლებელთათვის, მაგრამ მისი გამოყენება შეიძლება სწავლების მაღალ საფეხურებზეც.

 

Характеристики

 • Опубликовано: Сентябрь 25, 2020
 • ISBN-13: 978-9941-10-930-0
 • Издательство: მერიდიანი
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 258
 • Просмотры: 1721
 • Оценки: 5.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации