.

ქართული ენისა და ლიტერატურის დაწყებითი კურსის სწავლების მეთოდიკა და ტექნოლოგია
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2014
1779
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Annotation
 

წინამდებარე მონოგრაფია ფაქტობრივად წარმოადგენს დამხმარე სახელმძღვანელოს, განკუთვნილს განათლების (პედაგოგიური) ფაკულტეტის სპეციალობის სტუდენტებისათვის. მასში თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად, მასწავლებლის პროფესიული და დაწყებითი კლასების ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლების პროგრამული სტანდარტების მიხედვით დამუშავებულია და გაანალიზებული დაწყებით კლასებში ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლების თანამედროვე მეთოდები და ტექნოლოგიები. წიგნი ძირითადად გათვალისწინებულია დაწყებითი სკოლის მასწავლებელთათვის, მაგრამ მისი გამოყენება შეიძლება სწავლების მაღალ საფეხურებზეც.

 

Specifications

 • Date of Publish: September 25, 2020
 • ISBN-13: 978-9941-10-930-0
 • Publisher: მერიდიანი
 • Language: Geo
 • Pages: 258
 • Views: 1779
 • Ratings: 5.0
Recommendations