.

პოლიტიკა
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2019
Издательство: უნივერსალი
571
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(2 შეფასება)
Аннотация
 

პოლიტიკა (როგორც ურთიერთობებისა და პროცესების სისტემა ხელოვნება პრაგმატული აზროვნება)

თანამედროვე მსოფლიოში აშკარად იგრძნობა მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების აქტიური ზემოქმედება არა მარტო საზოგადოების განვითარების ყველა სფეროზე, არამედ მთელი სამყაროს ცხოვრების პულსაციაზე, რაც უშუალოდ განპირობებულია იმ უდიდესი ინტერესით, რომელსაც საზოგადოება ავლენს პოლიტიკის პრობლემატიკისადმი. გამომდინარე არსებული რეალობებიდან, წარმოდგენილ ნაშრომში გაშუქებულია პოლიტიკის სფეროში უაღრესად აქტუალური საკითხები. მასში გაანალიზებულია საკუთრივ პოლიტიკის, როგორც ურთიერთობებისა და პროცესების სისტემის მეტად მნიშვნელოვანი და საყურადღებო პრობლემა, ცალკეული მიდგომები და კონცეფციები. ასევე განხილულია პოლიტიკის როგორც ხელოვნებისა და რეალურ შედეგებზე ორიენტირებული პრაგმატული აზროვნების ძირითადი ასპექტები. მათი შესაბამისი თეორიული დასკვნებითა და დებულებებით.

წიგნი განკუთვნილია უმაღლესი სკოლის პოლიტოლოგიის, საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ისტორიის სპეციალობის სტუდენტებისა და მკითხველთა ფართო წრისათვის.

 

Характеристики

 • Опубликовано: Октябрь 20, 2020
 • ISBN-13: 978–9941–8–0837–1
 • Издательство: უნივერსალი
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 139
 • Просмотры: 571
 • Оценки: 5.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации