.

პოლიტიკა
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2019
713
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(2 შეფასება)
Annotation
 

პოლიტიკა (როგორც ურთიერთობებისა და პროცესების სისტემა ხელოვნება პრაგმატული აზროვნება)

თანამედროვე მსოფლიოში აშკარად იგრძნობა მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების აქტიური ზემოქმედება არა მარტო საზოგადოების განვითარების ყველა სფეროზე, არამედ მთელი სამყაროს ცხოვრების პულსაციაზე, რაც უშუალოდ განპირობებულია იმ უდიდესი ინტერესით, რომელსაც საზოგადოება ავლენს პოლიტიკის პრობლემატიკისადმი. გამომდინარე არსებული რეალობებიდან, წარმოდგენილ ნაშრომში გაშუქებულია პოლიტიკის სფეროში უაღრესად აქტუალური საკითხები. მასში გაანალიზებულია საკუთრივ პოლიტიკის, როგორც ურთიერთობებისა და პროცესების სისტემის მეტად მნიშვნელოვანი და საყურადღებო პრობლემა, ცალკეული მიდგომები და კონცეფციები. ასევე განხილულია პოლიტიკის როგორც ხელოვნებისა და რეალურ შედეგებზე ორიენტირებული პრაგმატული აზროვნების ძირითადი ასპექტები. მათი შესაბამისი თეორიული დასკვნებითა და დებულებებით.

წიგნი განკუთვნილია უმაღლესი სკოლის პოლიტოლოგიის, საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ისტორიის სპეციალობის სტუდენტებისა და მკითხველთა ფართო წრისათვის.

 

Specifications

 • Date of Publish: October 20, 2020
 • ISBN-13: 978–9941–8–0837–1
 • Publisher: უნივერსალი
 • Language: Geo
 • Pages: 139
 • Views: 713
 • Ratings: 5.0
Recommendations