.

პიროვნების სასკოლო მათემატიკური განვითარების ძირითადი პრობლემები
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2013
Издательство: თბილისი
3245
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Аннотация
 

პიროვნების სასკოლო
მათემატიკური
განვითარების ძირითადი პრობლემები

წინამდებარე მეთოდიკურ მონოგრაფიაში გამოკვლეულია პედაგოგიკურ-ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით უაღრესად მნიშვნელოვანი საკითხი: მოსწავლეთა მათემატიკური განვითარება. მეთოდიკური აზრის განვითარების თანამედროვე დონეზე, განმავითარებელი სწავლების პედაგოგიკის ფონზე, მათემატიკის პრობლემური, ევრისტიკული და დიფერენცირებული სწავლების აქტუალური საკითხების გაშუქების შემდეგ, დატალურად და სიღრმისეულადაა დამუშავებული მოსწავლეთა მათემატიკური აზროვნებისა და მეტყველების განვითარების ურთულესი და ფრიად საინტერესო თემები, რომლებიც ქართულ მეთოდიკურ მეცნიერებებში ჯერ საერთოდ არ განხილულა.

Подробности
 

წიგნი, ვფიქრობთ, სარგებლობას მოუტანს მეთოდისტებს, მა-თემატიკისა და ყველა სხვა საგნის მასწავლებლებს, პედაგოგიური სპეციალობის სამივე საფეხურის სტუდენტებსა და სხვებსაც, ვინც ამ საკითხითაა დაინტერესებული.

წიგნი იბეჭდება აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და კულტურის სამინისტროს დადგენილებით, მეცნიერთა მხარდაჭერის პროგრა-მის ფარგლებში.

რედაქტორი: პროფესორი ლია სვანიძე
რეცენზენტები: პროფესორი თამაზ მორალიშვილი, პროფესორი
                           ნესტან კეკელია

Характеристики

 • Опубликовано: Июнь 5, 2019
 • Издательство: თბილისი
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 424
 • Просмотры: 3245
 • Оценки: 5.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации