.

პიროვნების სასკოლო მათემატიკური განვითარების ძირითადი პრობლემები
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2013
580
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Annotation
 

პიროვნების სასკოლო
მათემატიკური
განვითარების ძირითადი პრობლემები

წინამდებარე მეთოდიკურ მონოგრაფიაში გამოკვლეულია პედაგოგიკურ-ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით უაღრესად მნიშვნელოვანი საკითხი: მოსწავლეთა მათემატიკური განვითარება. მეთოდიკური აზრის განვითარების თანამედროვე დონეზე, განმავითარებელი სწავლების პედაგოგიკის ფონზე, მათემატიკის პრობლემური, ევრისტიკული და დიფერენცირებული სწავლების აქტუალური საკითხების გაშუქების შემდეგ, დატალურად და სიღრმისეულადაა დამუშავებული მოსწავლეთა მათემატიკური აზროვნებისა და მეტყველების განვითარების ურთულესი და ფრიად საინტერესო თემები, რომლებიც ქართულ მეთოდიკურ მეცნიერებებში ჯერ საერთოდ არ განხილულა.

Additional Information
 

წიგნი, ვფიქრობთ, სარგებლობას მოუტანს მეთოდისტებს, მა-თემატიკისა და ყველა სხვა საგნის მასწავლებლებს, პედაგოგიური სპეციალობის სამივე საფეხურის სტუდენტებსა და სხვებსაც, ვინც ამ საკითხითაა დაინტერესებული.

წიგნი იბეჭდება აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და კულტურის სამინისტროს დადგენილებით, მეცნიერთა მხარდაჭერის პროგრა-მის ფარგლებში.

რედაქტორი: პროფესორი ლია სვანიძე
რეცენზენტები: პროფესორი თამაზ მორალიშვილი, პროფესორი
                           ნესტან კეკელია

Specifications

 • Date of Publish: June 5, 2019
 • Publisher: თბილისი
 • Language: Geo
 • Pages: 424
 • Views: 580
 • Ratings: 5.0
Recommendations