.

პედაგოგიკურ ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2017
Издательство: უნივერსალი
3245
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(3 შეფასება)
Аннотация
 

პედაგოგიკურ ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი.

წინამდებარე ლექსიკონი განსხვავებულია სხვა განმარტებით ლექსიკონთაგან იმით, რომ მასში არათუ ცნებათა დეფინიციებია მოცემული, არამედ ცნებათა შინაარსებიცაა გახსნილი.

წიგნი განკუთვნილია პედაგოგიკური სპეციალობის სტუდენტებისა (ბაკალავრების, მაგისტრანტების, დოქტორანტების) და ყველა საგნის მასწავლებელთათვის. იგი გამოადგებათ მეთოდისტებს, საგანმანათლებლო დარგის მეცნიერ-მუშაკებს და ყველას, ვისაც აინტერესებს პედაგოგიკა როგორც მეცნიერება და როგორც პრაქტიკა.

Подробности
 

თანამედროვე პედაგოგიკური ტერმინოლოგია განიხი- ლება სამი ძირითადი პოზიციიდან, ესენია: ფილოსოფიური , ლექსიკოლოგიური და საკუთრივ პედაგოგიკური . წინამდებარე ლექსიკონში ჩვენ შევეცადეთ შეძლებისდაგვარად დაგვეცვა სამივე პოზიცია. ამასთან, რადგანაც პედაგოგიკურ ტერმინებზეა საუბარი, ამიტომ ლექსიკონის შედგენის ლინგვისტიკური წესების გამარტივება ვარჩიეთ.

Характеристики

 • Опубликовано: Июль 16, 2019
 • ISBN-13: 978-9941-26-074-2
 • Издательство: უნივერსალი
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 647
 • Просмотры: 3245
 • Оценки: 5.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации