.

მცენარეთა გამძლეობის ფიზიოლოგიური საფუძვლები
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2011
Издательство: უნივერსალი
491
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(3 შეფასება)
Аннотация
 

მცენარეთა გამძლეობის ფიზიოლოგიური საფუძვლები

სახელმძღვანელოში გაშუქებულია თანამედროვე წარმოდგენები მცენარეთა სტრესის მექანიზმების შესახებ, აღწერილია რეგულაციის სისტემების ფუნქციონირების თავისებურება სტრესულ პირობებში და მათი როლი მცენარეთა გამძლეობაში. განხილულია არახელსაყრელი გარემო ფაქტორებისადმი: მაღალი და დაბალი ტემპერატურებისადმი, გვალვისადმი, ნიადაგის დამლაშებისადმი, ჟანგბადის ნაკლებობისა და მისი აქტიური ფორმებისადმი, ატმოსფეროს დაბინძურებისადმი, მავნე გამოსხივებისადმი, პათოგენებისადმი და სხვ. მცენარეთა გამძლეობის ფიზიოლოგიური და ბიოქიმიური საფუძვლები.

სახელმძღვანელო შედგენილია მცენარეთა ფიზიოლოგიის კურსის შესაბამისად და განკუთვნილია საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის, ასევე ამ დარგში მომუშავე საზოგადოების ფართო წრისათვის.

 

Характеристики

 • Опубликовано: Октябрь 20, 2020
 • ISBN-13: 978-9941-17-321-9
 • Издательство: უნივერსალი
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 156
 • Просмотры: 491
 • Оценки: 5.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации