.

მცენარეთა გამძლეობის ფიზიოლოგიური საფუძვლები
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2011
439
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(3 შეფასება)
Annotation
 

მცენარეთა გამძლეობის ფიზიოლოგიური საფუძვლები

სახელმძღვანელოში გაშუქებულია თანამედროვე წარმოდგენები მცენარეთა სტრესის მექანიზმების შესახებ, აღწერილია რეგულაციის სისტემების ფუნქციონირების თავისებურება სტრესულ პირობებში და მათი როლი მცენარეთა გამძლეობაში. განხილულია არახელსაყრელი გარემო ფაქტორებისადმი: მაღალი და დაბალი ტემპერატურებისადმი, გვალვისადმი, ნიადაგის დამლაშებისადმი, ჟანგბადის ნაკლებობისა და მისი აქტიური ფორმებისადმი, ატმოსფეროს დაბინძურებისადმი, მავნე გამოსხივებისადმი, პათოგენებისადმი და სხვ. მცენარეთა გამძლეობის ფიზიოლოგიური და ბიოქიმიური საფუძვლები.

სახელმძღვანელო შედგენილია მცენარეთა ფიზიოლოგიის კურსის შესაბამისად და განკუთვნილია საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის, ასევე ამ დარგში მომუშავე საზოგადოების ფართო წრისათვის.

 

Specifications

 • Date of Publish: October 20, 2020
 • ISBN-13: 978-9941-17-321-9
 • Publisher: უნივერსალი
 • Language: Geo
 • Pages: 156
 • Views: 439
 • Ratings: 5.0
Recommendations