.

მცენარეთა ანატომიისა და მორფოლოგიის პრაქტიკული კურსი
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2012
Издательство: უნივერსალი
598
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(4 შეფასება)
Аннотация
 

მცენარეთა ანატომიისა და მორფოლოგიის პრაქტიკული კურსი

სახელმძღვანელოში მოცემულია მცენარეთა ანატომიისა და მორფოლოგიის სასწავლო პროგრამის საკვანძო საკითხები მოკლე თეორიული ცნობების სახით, ლაბორატორიული პრაქტიკუმი, მეთოდური მითითებანი დამოუკიდებელი მუშაობისათვის, დეტალური რეკომენდაციები ლაბორატორიული სამუშაოების ჩასატარებლად კონკრეტული თემების მიხედვით.

სახელმძღვანელო შედგენილია მცენარეთა ანატომიისა და მორფოლოგიის სასწავლო კურსის შესაბამისად და განკუთვნილია სპეციალობების — ბიოლოგიისა და ფარმაციის სტუდენტებისათვის, ასევე ამ დარგით დაინტერესებული საზოგადოების ფართო წრისათვის.

 

Характеристики

 • Опубликовано: Октябрь 20, 2020
 • Издательство: უნივერსალი
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 183
 • Просмотры: 598
 • Оценки: 5.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации