.

მცენარეთა ანატომიისა და მორფოლოგიის პრაქტიკული კურსი
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2012
661
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(4 შეფასება)
Annotation
 

მცენარეთა ანატომიისა და მორფოლოგიის პრაქტიკული კურსი

სახელმძღვანელოში მოცემულია მცენარეთა ანატომიისა და მორფოლოგიის სასწავლო პროგრამის საკვანძო საკითხები მოკლე თეორიული ცნობების სახით, ლაბორატორიული პრაქტიკუმი, მეთოდური მითითებანი დამოუკიდებელი მუშაობისათვის, დეტალური რეკომენდაციები ლაბორატორიული სამუშაოების ჩასატარებლად კონკრეტული თემების მიხედვით.

სახელმძღვანელო შედგენილია მცენარეთა ანატომიისა და მორფოლოგიის სასწავლო კურსის შესაბამისად და განკუთვნილია სპეციალობების — ბიოლოგიისა და ფარმაციის სტუდენტებისათვის, ასევე ამ დარგით დაინტერესებული საზოგადოების ფართო წრისათვის.

 

Specifications

Recommendations