.

მით კავკასიური ცივილიზაციის შესახებ
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2012
Издательство: უნივერსალი
2967
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Аннотация
 

მითი კავკასიური ცივილიზაციის შესახებ

Миф о кавказской цивилизации

კავკასია მუდამ იქცევდა სხვადასხვა დროის მწერალთა და მოღვაწეთა ინტერესს. ეს ინტერესი მრავალი ფაქტორით იყო განპირობებული. პირველ ყოვლისა, ესაა რეგიონის აღმოსავლეთისა და დასავლეთის გზაჯვარედინზე მდებარეობა, ბუნებრივ-გეოგრაფიული და კლიმატური მრავალფეროვნება, ეთნიკური და რელიგიურ-კონფესიური სიჭრელე და ეთნიკური კულტურების არაერთგვაროვნობა. კავკასიაში მცხოვრებმა ეთნოსებმა ორიგინალური კულტურები შექმნეს. ჩრდილოეთ კავკასიელები და სამხრეთ კავკასიელები ეთნიკური კულტურით მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდნენ ერთმანეთისაგან. ამისდა მიუხედავად, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთის მეცნიერთა გარკვეულ წრეებში, გეოპოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე, დაიწ- ყეს მტკიცება საერთო კავკასიური კულტურისა და ერთიანი კავკასიური ცივილიზაციის შესახებ. ამ მოსაზრებას მიმდევრები საქართველოშიც გამოუჩნდნენ. წინამდებარე წიგნის ავტორს კი განსხვავებული შეხედულება გააჩნია

 

Характеристики

 • Опубликовано: Июль 7, 2016
 • ISBN-13: 978-9941-17-690-6
 • Издательство: უნივერსალი
 • Обложка: რბილი
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 162
 • Просмотры: 2967
 • Оценки: 5.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации