.

მით კავკასიური ცივილიზაციის შესახებ
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2012
2487
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Annotation
 

მითი კავკასიური ცივილიზაციის შესახებ

Миф о кавказской цивилизации

კავკასია მუდამ იქცევდა სხვადასხვა დროის მწერალთა და მოღვაწეთა ინტერესს. ეს ინტერესი მრავალი ფაქტორით იყო განპირობებული. პირველ ყოვლისა, ესაა რეგიონის აღმოსავლეთისა და დასავლეთის გზაჯვარედინზე მდებარეობა, ბუნებრივ-გეოგრაფიული და კლიმატური მრავალფეროვნება, ეთნიკური და რელიგიურ-კონფესიური სიჭრელე და ეთნიკური კულტურების არაერთგვაროვნობა. კავკასიაში მცხოვრებმა ეთნოსებმა ორიგინალური კულტურები შექმნეს. ჩრდილოეთ კავკასიელები და სამხრეთ კავკასიელები ეთნიკური კულტურით მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდნენ ერთმანეთისაგან. ამისდა მიუხედავად, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთის მეცნიერთა გარკვეულ წრეებში, გეოპოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე, დაიწ- ყეს მტკიცება საერთო კავკასიური კულტურისა და ერთიანი კავკასიური ცივილიზაციის შესახებ. ამ მოსაზრებას მიმდევრები საქართველოშიც გამოუჩნდნენ. წინამდებარე წიგნის ავტორს კი განსხვავებული შეხედულება გააჩნია

 

Specifications

 • Date of Publish: July 7, 2016
 • ISBN-13: 978-9941-17-690-6
 • Publisher: უნივერსალი
 • Cover: რბილი
 • Language: Geo
 • Pages: 162
 • Views: 2487
 • Ratings: 5.0
Recommendations