.

მენეჯმენტის საბუძვლები
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2018
Издательство: თბილისი
2106
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
4.5
(2 შეფასება)
Аннотация
 

სახელმძღვანელოში კომპლექსურადაა გადმოცემული მენეჯმენტის ძირითადი თეორიულ-მეთოდოლოგიური საკითხები; განზოგადებული და გაანალიზებულია მენეჯმენტის მდიდარი უცხოური გამოცდილება ჩვენი ქვეყნის რეალობასთან მისი ადაპტირების მცდელობით. წიგნი განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის, მეცნიერ-თანამშრომლებისათვის, საკუთრების ნებისმიერი ფორმის ორგანიზაციების უმაღლესი და საშუალო მმართველობითი რგოლის ხელმძღვანელებისათვის, აგრეთვე ამ საკითხით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისათვის.

 

Характеристики

 • Опубликовано: Октябрь 17, 2018
 • ISBN-13: 978-994-9 33-7-2
 • Издательство: თბილისი
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 500
 • Просмотры: 2106
 • Оценки: 4.5
Рекомендации