.

მენეჯმენტის საბუძვლები
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2018
2742
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
4.7
(3 შეფასება)
Annotation
 

სახელმძღვანელოში კომპლექსურადაა გადმოცემული მენეჯმენტის ძირითადი თეორიულ-მეთოდოლოგიური საკითხები; განზოგადებული და გაანალიზებულია მენეჯმენტის მდიდარი უცხოური გამოცდილება ჩვენი ქვეყნის რეალობასთან მისი ადაპტირების მცდელობით. წიგნი განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის, მეცნიერ-თანამშრომლებისათვის, საკუთრების ნებისმიერი ფორმის ორგანიზაციების უმაღლესი და საშუალო მმართველობითი რგოლის ხელმძღვანელებისათვის, აგრეთვე ამ საკითხით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისათვის.

 

Specifications

 • Date of Publish: October 17, 2018
 • ISBN-13: 978-994-9 33-7-2
 • Publisher: თბილისი
 • Language: Geo
 • Pages: 500
 • Views: 2742
 • Ratings: 4.7
Recommendations