.

მათემატიკა
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2015
Издательство: დამანი
4102
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(7 შეფასება)
Аннотация
 

     წინამდებარე ნაშრომი განკუთვნილია ელემენტარული მათემატიკის სასკოლო კურსის თანმი-მდევრული სწავლებით დაინტერესებული პირებისათვის. ამდენად მის მომხმარებლად, უპირველეს ყოვლისა, მოიაზრებიან საშუალო სკოლის VII-XII კლასების მოსწავლეები და მათი მასწავლებლები. ჩვენი აზრით, მას შეუძლია დიდი დახმარება გაუწიოს აბიტურიენტებსაც საფუძვლიანად მოემზადონ ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის მათემატიკაში. ამის თქმის საშუალებას გვაძლევს მასში თავმოყრილი ამოცანების წყობის თავისებურება, რომელიც პრინციპულად განსხვავდება საქართვე-ლოში აბიტურიენტებისათვის დღემდე გამოცემული ყველა დამხმარე სახელმძღვანელოსა და ამოცანე-ბის კრებულებისაგან.

Подробности
 

     წიგნი შედგება ორი ნაწილისაგან ალგებრა და გეომეტრია, თითოეულ მათგანს გააჩნია თეორიული და პრაქტიკული მხარე. ზოგან საჭიროდ მივიჩნიეთ, მხოლოდ ფორმულების გადმოცემით შემოვფარ-გლულიყავით, ზოგან კი სრულად გადმოგვეცა თეორიული მასალა, რომელიც - სრულ შესაბამისობაშია სკოლის ელემენტარული მათემატიკის კურსთთან.

Характеристики

 • Опубликовано: Декабрь 22, 2015
 • ISBN-13: 978-9941-0-8133-0
 • Издательство: დამანი
 • Обложка: რბილი
 • Формат: 15x20
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 191
 • Просмотры: 4102
 • Оценки: 5.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации