.

ავტოტრანსპორტის საერთაშორისო ლიზინგში საქართველოს ჩართულობის არსებული მდგომარეობის გამოკვლევა და პერსპექტივის განსაზღვრა
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2018
Издательство: თბილისი
621
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Аннотация
 

ავტოტრანსპორტის საერთაშორისო ლიზინგში საქართველოს ჩართულობის არსებული მდგომარეობის გამოკვლევა და პერსპექტივის განსაზღვრა

 

მონოგრაფიაში „ავტოტრანსპორტის საერთაშორისო ლიზინგში საქარ- თველოს ჩართულობის არსებული მდგომარეობის გამოკვლევა და პერსპექტივის განსაზღვრა" გამოკვლეული ა ავტოლიზინგის საერთაშორისო მდგომარეობა, მისი განვითარებ ის ტრენდ ი, ლიზინგური გარიგებებ ი, ლიზინგმოთხოვნადი საქონელი , სალიზინგო კომპანიები, მათი ორგანიზება-ფუნქციონირების წესი, ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა ლიზინგის მოცულობები, საქარ- თველოს ჩართულობა ავტოტრანსპორტის საერთაშორისო ლიზინგში და სხვა.

ნაშრომი გამიზნულია როგორც ამ სფეროს მკვლევარებისთვის, საჯარო მოხელეებისთვის, კომპანიების მფლობელებისთვის, აგრეთვე სტუდენტებისთვის.

 

Характеристики

 • Опубликовано: Июль 18, 2022
 • ISBN-13: 978-9941-9581-8-2
 • Издательство: თბილისი
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 134
 • Просмотры: 621
 • Оценки: 5.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации