.

ავტოტრანსპორტის საერთაშორისო ლიზინგში საქართველოს ჩართულობის არსებული მდგომარეობის გამოკვლევა და პერსპექტივის განსაზღვრა
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2018
711
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Annotation
 

ავტოტრანსპორტის საერთაშორისო ლიზინგში საქართველოს ჩართულობის არსებული მდგომარეობის გამოკვლევა და პერსპექტივის განსაზღვრა

 

მონოგრაფიაში „ავტოტრანსპორტის საერთაშორისო ლიზინგში საქარ- თველოს ჩართულობის არსებული მდგომარეობის გამოკვლევა და პერსპექტივის განსაზღვრა" გამოკვლეული ა ავტოლიზინგის საერთაშორისო მდგომარეობა, მისი განვითარებ ის ტრენდ ი, ლიზინგური გარიგებებ ი, ლიზინგმოთხოვნადი საქონელი , სალიზინგო კომპანიები, მათი ორგანიზება-ფუნქციონირების წესი, ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა ლიზინგის მოცულობები, საქარ- თველოს ჩართულობა ავტოტრანსპორტის საერთაშორისო ლიზინგში და სხვა.

ნაშრომი გამიზნულია როგორც ამ სფეროს მკვლევარებისთვის, საჯარო მოხელეებისთვის, კომპანიების მფლობელებისთვის, აგრეთვე სტუდენტებისთვის.

 

Specifications

 • Date of Publish: July 18, 2022
 • ISBN-13: 978-9941-9581-8-2
 • Publisher: თბილისი
 • Language: Geo
 • Pages: 134
 • Views: 711
 • Ratings: 5.0
Recommendations