.

ვოდევილი ქართულ მწერლობაში: ტომი I

ვოდევილი ქართულ მწერლობაში: ტომი I

ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
ვოდევილი ქართულ მწერლობაში: ტომი II

ვოდევილი ქართულ მწერლობაში: ტომი II

ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
რეკომენდაციები