.

კოდორული სვანური
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2020
Издательство: თბილისი
Жанр: Словари
359
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Аннотация
 

სარედაქციო საბჭოს გადაწყვეტილებით, წინამდებარე წიგნი ეძღვნება ცნობილი პროფესორების, იზაჩანტლაძისა და ჰაინც ფენრიხის, დაბადების 80 წლის თავს – იმ მე ცნიერთა ღვაწლს, რო მელ თაც დიდი ამაგი დასდეს სვანური ენის სტრუქტურის, მორფონოლოგიის, სემანტიკისა და ქართვე ლურ ენათა ეტიმოლოგიური კვლევა-ძიების ურთულეს საქმეს...

 

Характеристики

 • Опубликовано: Октябрь 8, 2020
 • ISBN-13: 978-9941-490-05-7
 • Издательство: თბილისი
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 742
 • Просмотры: 359
 • Оценки: 5.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации