.

ინტერპოლი და ევროპოლი
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2009
3415
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(3 შეფასება)
Аннотация
 

ინტერპოლი და ევროპოლი

საერთაშორისო საპოლიციო თანამშრომლობის
ეფექტური მექანიზმები

წარმოდგენილი ნაშრომი ქართულ ენაზე პირველიG გამოკვლევაა, რომელიც ინტერპოლისა და ევროპოლის ჩამოყალიბების, მისი იურიდიული ბუნების განვითარების გათვალისწინებით, თანამედროვე ტენდენციების შესაბამისად საერთაშორის საპოლიციო თანამშრომლობის თეორიასა და პრაქტიკში არსებული პრობლემების წარმოჩენას ეთმობა. ნაშრომში ცალკეულ პრობლემების გადაჭრასთან დაკავშირებით მოცემულია ავტორისეული თვალთახედვა.

ნაშრომში დოგმატური, ნორმატიული და შედარებით სამართლებრივი მეთოდის გამოყენებით კომპლექსურადაა გამოკვლეული ინტერპოლისა და ევროპოლის სტრუქტურების თავისებურებები, მათი საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მაშტაბით ეფექტური საქმიანობის სპეციფიკა. აქვე მნიშვნელოვანი ყურადღება ეთმობა საქართველოს ინტერპოლის ეცბს (ეროვნული ცენტრალური ბიუროს) საქმიანობის საკანონმდებლო რეგულირების პრობლემებს და პრაქტიკულ საკითხებს.

 

Характеристики

 • Опубликовано: Февраль 27, 2019
 • ISBN-13: 978-9941-0-1974-6
 • Издательство: ს.ს.უ. გამომცემლობა
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 309
 • Просмотры: 3415
 • Оценки: 5.0
Рекомендации