.

ინტერპოლი და ევროპოლი
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2009
1587
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(2 შეფასება)
Annotation
 

ინტერპოლი და ევროპოლი

საერთაშორისო საპოლიციო თანამშრომლობის
ეფექტური მექანიზმები

წარმოდგენილი ნაშრომი ქართულ ენაზე პირველიG გამოკვლევაა, რომელიც ინტერპოლისა და ევროპოლის ჩამოყალიბების, მისი იურიდიული ბუნების განვითარების გათვალისწინებით, თანამედროვე ტენდენციების შესაბამისად საერთაშორის საპოლიციო თანამშრომლობის თეორიასა და პრაქტიკში არსებული პრობლემების წარმოჩენას ეთმობა. ნაშრომში ცალკეულ პრობლემების გადაჭრასთან დაკავშირებით მოცემულია ავტორისეული თვალთახედვა.

ნაშრომში დოგმატური, ნორმატიული და შედარებით სამართლებრივი მეთოდის გამოყენებით კომპლექსურადაა გამოკვლეული ინტერპოლისა და ევროპოლის სტრუქტურების თავისებურებები, მათი საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მაშტაბით ეფექტური საქმიანობის სპეციფიკა. აქვე მნიშვნელოვანი ყურადღება ეთმობა საქართველოს ინტერპოლის ეცბს (ეროვნული ცენტრალური ბიუროს) საქმიანობის საკანონმდებლო რეგულირების პრობლემებს და პრაქტიკულ საკითხებს.

 

Specifications

Recommendations