.

იბერიულ-იჩქერიულ ენათა შედარებითი გრამატიკა
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2007
Издательство: თბილისი
1632
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(2 შეფასება)
Аннотация
 

ერთი ჯგუფის ენათა ფონოლოგიური სისტემისა და ძირეული ლექსიკის რეკონსტრუქცია და გენეზისურად მონათესავე მეორე ჯგუფის ენათა ფუძე-ენის ანალოგიურ მონაცემებთან ერთად მათი ისტორიულ-შედარებითი ანალიზი განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა ენათა გენეალოგიური კლასიფიკაციის, ენობრივი უნივერსალიებისა და ენის ისტორიის თვალსაზრისით.

წინამდებარე გამოკვლევა წარმოადგენს ლინგვისტურ კავკასიოლოგიაში ისტორიულ-შედარებითი გრამატიკის შექმნის პირველ სერიოზულ ცდას; იგი ეძღვნება საერთოიბერიულ-კავკასიური ფუძე-ენიდან მომდინარე (Resp. გენეტიკურად ურთიერთმონათესავე) ქართველური და ნახური ენების ფონოლოგიური სისტემებისა და საერთო ლექსიკური ფონდის ძირ-ფუძეთა სტრუქტურული მოდელების რეკონსტრუქციას.

Подробности
 

მიღებული კვლევის შედეგები გამოადგებათ ისტორიულ-შედარებითი ენათმეცნიერების პრობლემატიკით დაინტერესებულ პირთ, პროტოიბერიული კულტურის ისტორიის სპეციალისტებს, პედაგოგებს - იბერიულ-კავკასიური ენების შედარებითი ფონეტიკისა და შედარებითი ლექსიკის, ენის ისტორიის სათანადო საკითხების სწავლებისას.

მონოგრაფია ერთ-ერთ ძირითად სახელმძღვანელოდ ასევე განკუთვნილია ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის კავკასიოლოგიური მიმართულების ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.

Характеристики

 • Опубликовано: Июль 16, 2018
 • Издательство: თბილისი
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 761
 • Просмотры: 1632
 • Оценки: 5.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации