.

გილგამეშიანი
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2009
Переводчик: ზურაბ კიკნაძე
Издательство: მემკვიდრეობა
10209
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(5 შეფასება)
Аннотация
 

შუამდინარული ეპოსის ასპარეზი მოიცავს ქალაქს და მის გარეთ შორეულ სივრცეს, ტერიტორიას ქვეყნის კიდის მიღმა. გმირის გზა ქალაქში იწყება და ქალაქშივე, მის გალავანთან მთავრდება. ასევე ძველი ეპიკოსი თავის პოემას ქალაქის ქებით იწყებს და ქებითვე ამთავრებს.

გილგამეშის ეპოსი მსოფლიოს კულტურულ მემკვიდრეობას წარმოადგენს და სამყაროში ერთ-ერთი უძველესი ლიტერატურის ნიმუშია. წიგნი ქართულად თარგმნა და შესავალი დაურთო ზურაბ კიკნაძემ.

წიგნი მოგვითხრობს ურუქის მეხუთე მეფის -გილგამეშის და მისი მტრის - ენქიდუს შესახებ.

 

Характеристики

Автор(ы) Книг

Рекомендации