.

გილგამეშიანი
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2009
Translator: ზურაბ კიკნაძე
9796
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(5 შეფასება)
Annotation
 

შუამდინარული ეპოსის ასპარეზი მოიცავს ქალაქს და მის გარეთ შორეულ სივრცეს, ტერიტორიას ქვეყნის კიდის მიღმა. გმირის გზა ქალაქში იწყება და ქალაქშივე, მის გალავანთან მთავრდება. ასევე ძველი ეპიკოსი თავის პოემას ქალაქის ქებით იწყებს და ქებითვე ამთავრებს.

გილგამეშის ეპოსი მსოფლიოს კულტურულ მემკვიდრეობას წარმოადგენს და სამყაროში ერთ-ერთი უძველესი ლიტერატურის ნიმუშია. წიგნი ქართულად თარგმნა და შესავალი დაურთო ზურაბ კიკნაძემ.

წიგნი მოგვითხრობს ურუქის მეხუთე მეფის -გილგამეშის და მისი მტრის - ენქიდუს შესახებ.

 

Specifications

Book Author(s)

Recommendations