.

ფილოსოფიის საფუძვლები
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2009
Издательство: უნივერსალი
4003
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
3.7
(6 შეფასება)
Аннотация
 

„ფილოსოფიის საფუძვლები“

წიგნში განხილულია ფილოსოფიის რაობა, მისი წარმოშობი-სა და განვითარების ძირითადი ეტაპები, გაშუქებულია ონტოლო-გიის, გნოსეოლოგიისა და სოციალური ფილოსოფიის მთავარი პრობლემები.

წიგნი განკუთვნილია სტუდენტი ახალგაზრდობისათვის რო-გორც დამხმარე სახელმძღვანელო, ასევე გარკვეულ წილად სასა-რგებლო იქნება საგნის ლექტორებისა და ფილოსოფიის საკითხე-ბით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისთვის.

 

Характеристики

 • Опубликовано: Ноябрь 11, 2016
 • ISBN-13: 978-9941-12-659-8
 • УДК: 1(09)+111.1+101.1:316 რ - 721
 • Издательство: უნივერსალი
 • Обложка: მაგარი
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 327
 • Просмотры: 4003
 • Оценки: 3.7

Автор(ы) Книг

Рекомендации