.

ფილოლოგიური პარალელები
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2010
Издательство: უნივერსალი
2275
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(3 შეფასება)
Аннотация
 

კრებულში წარმოდგენილია სამეცნიერო გამოკვლევები ქართველური, აფხაზური და ინდოევროპული ენების სტრუქტურის, ისტორიისა და სემანტიკის აქტუალურ საკითხებზე, აგრეთვე ლიტერატურისმცოდნეობისა და მხატვრული თარგმანის პრობლემათა შესახებ. წიგნი განკუთვნილია ლინგვისტებისათვის, ლიტერატურისმცოდნეებისათვის, თარგმანის მკვლევრებისათვის, შესაბამისი დარგების სტუდენტებისა და ფილოლოგიური საკითხებით დაინტერესებული ფართო საზოგადოებისათვის.

 

Характеристики

 • Опубликовано: Июль 30, 2015
 • ISBN-10: 1987-8095
 • Издательство: უნივერსალი
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 122
 • Просмотры: 2275
 • Оценки: 5.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации