.

ფილოლოგიური პარალელები
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2010
Genre: Philology
2232
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(3 შეფასება)
Annotation
 

კრებულში წარმოდგენილია სამეცნიერო გამოკვლევები ქართველური, აფხაზური და ინდოევროპული ენების სტრუქტურის, ისტორიისა და სემანტიკის აქტუალურ საკითხებზე, აგრეთვე ლიტერატურისმცოდნეობისა და მხატვრული თარგმანის პრობლემათა შესახებ. წიგნი განკუთვნილია ლინგვისტებისათვის, ლიტერატურისმცოდნეებისათვის, თარგმანის მკვლევრებისათვის, შესაბამისი დარგების სტუდენტებისა და ფილოლოგიური საკითხებით დაინტერესებული ფართო საზოგადოებისათვის.

 

Specifications

Recommendations