.

ევიდენციალობის კატეგორია სვანურ ენაში
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2012
Издательство: გლობალ პრინტი
1041
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Аннотация
 

მონოგრაფიაში მოცემულია ევიდენციალობის კატეგორიის ანალიზი სვანურ ენაში, განხილულია ირიბი ევიდენციალობის ორივე სახეობა: ვერბალური და ინფერენციული; ნაშრომი შესრულებულია აღწერითი და კომპარატივისტული მეთოდებით, გამოყენებულია ტრადიციული სემასიოლოგიური და ონომასიოლოგიური მიდგომა ფუნქციურ-სემანტიკური, კონტექსტურ-სიტუაციური და ტიპოლოგიური ანალიზის ხერხებით; პრობლემა განხილულია როგორც მორფოსინტაქსის, ისე ტექსტის ლინგვისტიკის კუთხით.

 

Характеристики

 • Опубликовано: Октябрь 27, 2018
 • ISBN-13: 978-9941-9290-1-4
 • Издательство: გლობალ პრინტი
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 316
 • Просмотры: 1041
 • Оценки: 5.0
Рекомендации