.

დიფერენციალური განტოლებები
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2018
Издательство: თბილისი
1903
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Аннотация
 

წანამდებარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია საუნივერსიტეტო სწავლების სამივე საფეხურის: ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისთვის. მისი გამოყენება შეუძლია ნებისმიერ მკვლევარსაც, რომელსაც შეხება აქვს ჩვეუკლებრივი დიფერენციალურიო განტოლებების თეორიასთან. სახელმძღვანელოში განხილულია ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებების თეორიის ის საკითხებიც, რომლების არ განიხილებოდა ქართულ ენაზე გამოცემულ ადრეულ წლების ლიტერატურაში, ან ცალკეული საკითხები განხილული იყო ცალკეულ გამოცემებში.

Подробности
 

სახელმძღვანელოში მრავლადაა განხილული მაგალითები და ის ფიზიკური თუ სხვა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში აღძრული ამოცანები. განხულილია ის თეორიული საკითხებიც, რომლებიც დაკავშირებულია ასეთი სახის განტოლებების ამოხსნის მეთოდებთან. ბაკალავრიატის სწალების ეტაპზე ძირითადი ყურადღება უნდა დაეთმოს მაგალითებისა და ამოცანების პრაქტიკული ამოხსნის საკითხებს, რათა სტუდენტებმა მიიღოს მაღალი კვალიფიკაცია ამ მიმართულებით. რეკონემდირებულია აგრეთვე თეორიის ძირითად თეორიულ საკითხებზე ყურადრების გასახვილება. გარდა ამისა, შესაძლებელია მარტივი თეორიულ საკითთების დამტკიცების განხილვა ბაკალავრიატის სტდენთებთან ერთად.

Характеристики

 • Опубликовано: Январь 9, 2019
 • Издательство: თბილისი
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 86
 • Просмотры: 1903
 • Оценки: 5.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации