.

დიფერენციალური განტოლებები
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2018
1170
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Annotation
 

წანამდებარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია საუნივერსიტეტო სწავლების სამივე საფეხურის: ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისთვის. მისი გამოყენება შეუძლია ნებისმიერ მკვლევარსაც, რომელსაც შეხება აქვს ჩვეუკლებრივი დიფერენციალურიო განტოლებების თეორიასთან. სახელმძღვანელოში განხილულია ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებების თეორიის ის საკითხებიც, რომლების არ განიხილებოდა ქართულ ენაზე გამოცემულ ადრეულ წლების ლიტერატურაში, ან ცალკეული საკითხები განხილული იყო ცალკეულ გამოცემებში.

Additional Information
 

სახელმძღვანელოში მრავლადაა განხილული მაგალითები და ის ფიზიკური თუ სხვა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში აღძრული ამოცანები. განხულილია ის თეორიული საკითხებიც, რომლებიც დაკავშირებულია ასეთი სახის განტოლებების ამოხსნის მეთოდებთან. ბაკალავრიატის სწალების ეტაპზე ძირითადი ყურადღება უნდა დაეთმოს მაგალითებისა და ამოცანების პრაქტიკული ამოხსნის საკითხებს, რათა სტუდენტებმა მიიღოს მაღალი კვალიფიკაცია ამ მიმართულებით. რეკონემდირებულია აგრეთვე თეორიის ძირითად თეორიულ საკითხებზე ყურადრების გასახვილება. გარდა ამისა, შესაძლებელია მარტივი თეორიულ საკითთების დამტკიცების განხილვა ბაკალავრიატის სტდენთებთან ერთად.

Specifications

 • Date of Publish: January 9, 2019
 • Publisher: თბილისი
 • Language: Geo
 • Pages: 86
 • Views: 1170
 • Ratings: 5.0
Recommendations