.

ბუნებრივ ნაერთთა კვლევა ქვანტურ-ქიმიური მოდელირებით
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2018
Издательство: თბილისი
660
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Аннотация
 

ბუნებრივ ნაერთთა კვლევა
ქვანტურ-ქიმიური მოდელირებით (ლექციების კურსი)

ახალი ტიპის დისაქარიდების სინთეზის მეთოდების დამუშავება ნახშირწყლების და საერთოდ, ბუნებრივ ნაერთთა ქიმიის მნიშვნელოვან ამოცანას წარმოადგენს. ისინი დღეისათვის ჯერ კიდევ ძნელად ხელმისაწვდომ ნივთიერებებს წარმოადგენენ. მნიშვნე- ლოვანი ბიოლოგიური ფუნქციები, რომელსაც 1,2 ბმის შემცველი დისაქარიდები ასრუ- ლებენ ცოცხალ უჯრედთა სასიცოცხლო პროცესებში, მნიშვნელოვანს ხდის მათი სინთე- ზისათვის.

 

Характеристики

 • Опубликовано: Май 27, 2020
 • Издательство: თბილისი
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 46
 • Просмотры: 660
 • Оценки: 5.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации