.

ბუნებისმეტყველების დაწყებითი კურსის საფუძვლები და სწავლების მეთოდიკა
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2018
Издательство: მერიდიანი
2589
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
4.8
(5 შეფასება)
Аннотация
 

ბუნებისმეტყველების დაწყებითი კურსის საფუძვლები და სწავლების მეთოდიკა

წინამდებარე ნაშრომში წარმოდგენილია დაწყებით კლასებში ბუნებისმეტყველების საფუძვლების სწავლების საკითხები. გაანალიზებულია ბუნებისმეტყველების გაკვეთილის ტიპები, სწავლების მეთოდები და თანამედროვე ტექნოლოგიები, ბუნებისმეტყველების როლი და მნიშვნელობა აღზრდის პროცესში.

ნაშრომს თან ახლავს დაწყებით (I-VI) კლასებში საბუნებისმეტყველო მეცნიე რებე ბის ეროვნული სასწავლო გეგმის (2018-2024 წწ.) სტანდარტი.

ნაშრომი განკუთვნილია სტუდენტების, დაწყებით კლასებში ბუნებისმეტყველების მასწავლებლებისა და ბუნებისმეტყველებით დაინტერესებული მკითხველისათვის.

 

Характеристики

 • Опубликовано: Январь 11, 2019
 • ISBN-13: 978-9941-25-543-4
 • Издательство: მერიდიანი
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 361
 • Просмотры: 2589
 • Оценки: 4.8

Автор(ы) Книг

Рекомендации