.

ბუნებისმეტყველების დაწყებითი კურსის საფუძვლები და სწავლების მეთოდიკა
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2018
2181
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
4.8
(5 შეფასება)
Annotation
 

ბუნებისმეტყველების დაწყებითი კურსის საფუძვლები და სწავლების მეთოდიკა

წინამდებარე ნაშრომში წარმოდგენილია დაწყებით კლასებში ბუნებისმეტყველების საფუძვლების სწავლების საკითხები. გაანალიზებულია ბუნებისმეტყველების გაკვეთილის ტიპები, სწავლების მეთოდები და თანამედროვე ტექნოლოგიები, ბუნებისმეტყველების როლი და მნიშვნელობა აღზრდის პროცესში.

ნაშრომს თან ახლავს დაწყებით (I-VI) კლასებში საბუნებისმეტყველო მეცნიე რებე ბის ეროვნული სასწავლო გეგმის (2018-2024 წწ.) სტანდარტი.

ნაშრომი განკუთვნილია სტუდენტების, დაწყებით კლასებში ბუნებისმეტყველების მასწავლებლებისა და ბუნებისმეტყველებით დაინტერესებული მკითხველისათვის.

 

Specifications

 • Date of Publish: January 11, 2019
 • ISBN-13: 978-9941-25-543-4
 • Publisher: მერიდიანი
 • Language: Geo
 • Pages: 361
 • Views: 2181
 • Ratings: 4.8
Recommendations