.

ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური აუდიტის ადმინისტრირება საქართველოში
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2017
Издательство: თბილისი
2306
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(2 შეფასება)
Аннотация
 

ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური აუდიტის ადმინისტრირება საქართველოში

მონოგრაფიულ ნაშრომში - „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური აუდიტის ადმინისტრირება საქართველოში“ - ქვეყანაში საბაზრო ეკონომიკის ტრანსფორმაციის პრინციპების ადაპტირებასთან დაკავშირებული საფინანსო-ეკონომიკური პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულების სამეწარმეო-ბიზნეს საქმიანობის ეფექტიანი ფუნქციონირებისა და კორპორაციების მყარი ფინანსური მდგომარეობის უზრუნველყოფის მიზნით, წარმოდგენილია ბუღალტრული აღრიცხვის, ფინანსური ანგარიშგების წარდგენისა და სახელმწიფო ფინანსური კონტროლის სისტემის (საჯარო აუდიტის სფეროებში) საერთაშორისო სტანდარტებით წარმოება-ადმინისტრირების აქტუალური საკითხები.

წინამდებარე სამეცნიერო თხზულება განკუთვნილია ბიზნესის ადმინისტრირების (BA) სპეციალობის მაღალი კურსის სტუდენტების, მაგისტრანტ-დოქტორანტებისა და აღრიცხვა-აუდიტის სფეროებში დასაქმებულ სპეციალისტებისათვის.

 

Характеристики

 • Опубликовано: Март 5, 2021
 • Издательство: თბილისი
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 404
 • Просмотры: 2306
 • Оценки: 5.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации