.

ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური აუდიტის ადმინისტრირება საქართველოში
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2017
2236
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(2 შეფასება)
Annotation
 

ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური აუდიტის ადმინისტრირება საქართველოში

მონოგრაფიულ ნაშრომში - „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური აუდიტის ადმინისტრირება საქართველოში“ - ქვეყანაში საბაზრო ეკონომიკის ტრანსფორმაციის პრინციპების ადაპტირებასთან დაკავშირებული საფინანსო-ეკონომიკური პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულების სამეწარმეო-ბიზნეს საქმიანობის ეფექტიანი ფუნქციონირებისა და კორპორაციების მყარი ფინანსური მდგომარეობის უზრუნველყოფის მიზნით, წარმოდგენილია ბუღალტრული აღრიცხვის, ფინანსური ანგარიშგების წარდგენისა და სახელმწიფო ფინანსური კონტროლის სისტემის (საჯარო აუდიტის სფეროებში) საერთაშორისო სტანდარტებით წარმოება-ადმინისტრირების აქტუალური საკითხები.

წინამდებარე სამეცნიერო თხზულება განკუთვნილია ბიზნესის ადმინისტრირების (BA) სპეციალობის მაღალი კურსის სტუდენტების, მაგისტრანტ-დოქტორანტებისა და აღრიცხვა-აუდიტის სფეროებში დასაქმებულ სპეციალისტებისათვის.

 

Specifications

 • Date of Publish: March 5, 2021
 • Publisher: თბილისი
 • Language: Geo
 • Pages: 404
 • Views: 2236
 • Ratings: 5.0
Recommendations