.

ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტებით
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2011
Издательство: ინოვაცია
2365
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(5 შეფასება)
Аннотация
 

ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტებით

(ნაწილი I)

წარმოდგენილი სახელმძღვანელო დამუშავებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებისა და ქვეყნის შიგნით მისი მარეგულიერებელი ნორმატიული აქტების გათვალისწინებით. დასაწყისშივე, ავტორის მიერ გამოკვეთილია ბუღალტრული აღრიცხვის შესწავლის საგანი და ობიექტი. შემდეგ, ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით გადმოცემულია ბუღალტრული აღრიცხვის ისეთი საკვანძო საკითხები, როგორიცაა: ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების კონცეპტუალური საფუძვლები, პირველადი აღრიცხვის ორგანიზების აუცილებლობა, ბუღალტრული ბალანსის სტრუქტურა, ბუღალტრული ანგარიშების კლასიფიკაცია და მნიშვნელობა, ორმაგი ჩაწერის წესი და ა.შ. განსაკუთრებით ყურადსაღებია წიგნის ფინალური ნაწილი, სადაც ბუღალტრული აღრიცხვის თეორიაზე დაყრდნობით, პრაქტიკულ მაგალითზე დამუშავებულია და შედგენილია ფინანსური ანგარიშგების ყველა დოკუმენტი.

Подробности
 

ვფიქრობთ, რომ აღნიშნული სახელმძღვანელო ერთნაირად მნიშვნელოვანი იქნება, როგორც სტუდენტებისთვის, ასევე ბუღალტრული აღრიცხვის საკითხებით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისათვის.

Характеристики

 • Опубликовано: Март 6, 2020
 • ISBN-13: 978-9941-9177-4-5
 • Издательство: ინოვაცია
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 335
 • Просмотры: 2365
 • Оценки: 5.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации