.

ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტებით
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2011
2370
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(5 შეფასება)
Annotation
 

ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტებით

(ნაწილი I)

წარმოდგენილი სახელმძღვანელო დამუშავებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებისა და ქვეყნის შიგნით მისი მარეგულიერებელი ნორმატიული აქტების გათვალისწინებით. დასაწყისშივე, ავტორის მიერ გამოკვეთილია ბუღალტრული აღრიცხვის შესწავლის საგანი და ობიექტი. შემდეგ, ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით გადმოცემულია ბუღალტრული აღრიცხვის ისეთი საკვანძო საკითხები, როგორიცაა: ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების კონცეპტუალური საფუძვლები, პირველადი აღრიცხვის ორგანიზების აუცილებლობა, ბუღალტრული ბალანსის სტრუქტურა, ბუღალტრული ანგარიშების კლასიფიკაცია და მნიშვნელობა, ორმაგი ჩაწერის წესი და ა.შ. განსაკუთრებით ყურადსაღებია წიგნის ფინალური ნაწილი, სადაც ბუღალტრული აღრიცხვის თეორიაზე დაყრდნობით, პრაქტიკულ მაგალითზე დამუშავებულია და შედგენილია ფინანსური ანგარიშგების ყველა დოკუმენტი.

Additional Information
 

ვფიქრობთ, რომ აღნიშნული სახელმძღვანელო ერთნაირად მნიშვნელოვანი იქნება, როგორც სტუდენტებისთვის, ასევე ბუღალტრული აღრიცხვის საკითხებით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისათვის.

Specifications

 • Date of Publish: March 6, 2020
 • ISBN-13: 978-9941-9177-4-5
 • Publisher: ინოვაცია
 • Language: Geo
 • Pages: 335
 • Views: 2370
 • Ratings: 5.0
Recommendations