.

აფხაზეთის უძველესი მატერიალური კულტურა: ტომი-II
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2013
Издательство: გლობალ პრინტი
2271
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(2 შეფასება)
Аннотация
 

     „აფხაზეთის უძველესი მატერიალური კულტურა“ მეორე ტომში განხილულია აფხაზეთის ბრინჯაო-ადრერკინის ხანის ძეგლები: ნასახლარები, განძები, სამაროვნები და სხვ. მოცემულია მათი შესწავლის ისტორია, დახასიათება, მეცნიერული ანალიზი და ინტერპრეაცია. განსაზღვრულია მათი ასაკი, დანიშნულება და მნიშვნელობა. ძალიან საინტერესოდაა წარმოდგენილი აფხაზეთის ბრინჯაოსა და რკინის მეტალურგიის საკითხები.
     წიგნი განკუთვნილია სპეციალისტებისათვის, არქეოლოგებისა და ძველი ისტორიის მკვლევარებისათვის. იგი მნიშვნელოვან დახმარებას გაუწევს არქეოლოგიური მიმართულებით დაინტერესებულ სტუდენტებსაც.

 

THE ANCIENT MATERIAL CULTURE OF ABKHAZETI

***

 

Характеристики

 • Опубликовано: Февраль 12, 2016
 • ISBN-10: 78-9941-0-5674-1
 • ISBN-13: 978-9941-0-5676-5
 • УДК: 903(479.224) ა-932
 • Издательство: გლობალ პრინტი
 • Обложка: რბილი
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 220
 • Просмотры: 2271
 • Оценки: 5.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации